Coaching Staff

Pat Nyikes

Head Coach, Men's Lacrosse

Jay Fischer

Assistant Coach, Men's Lacrosse