Faculty/Staff

Dr. James P. Buchanan

Director, Brueggeman Center

  • (513) 745-3218

Ms. Cynthia Cummins

Administrative Assistant, Brueggeman Center

  • (513) 745-3922

Rev. Joseph Bracken S.J.

Professor Emeritus, Brueggeman Center

  • (513) 745-3442